Wie zijn wij?

Wie

Wij zijn de tofste scouts-groep in Antwerpen en omstreken, al vele jaren zetten wij ons belangeloos in om kinderen, jong en oud de tijd van hun leven te bezorgen. Bij ons leren ze zichzelf ontwikkelen op een speelse en leuke manier. Ze kunnen zich er volledig uitleven en leren veel bij op sociaal vlak. Ook leren ze respect te hebben voor elkander en de natuur.

Wanneer

Wij hebben elke zondag vergadering van 10u tot 12.30u, tenzij anders vermeld in het programmaboekje. Ook nemen wij onze leden elk jaar 2 x mee op weekend. Eén keer in het eerste trimester, en de andere keer in het 2e of 3e trimester. Maar het absolute hoogtepunt van het scoutsjaar blijft natuurlijk het kamp! De jongsten (Kapoenen, Kabouters en Welpen) gaan op kamp de eerste week van Juli. De oudsten (Jonggidsen, Jongverkenners, Verkenners en Gidsen) gaan elk jaar op kamp van 18-30 juli.

Algemene werking

Wij zouden graag even de werking uiteenzetten binnen de leidingploeg in onze scoutsgroep. Gelieve deze even aandachtig te lezen, zo weet u bij wie u terecht kan voor mogelijke problemen.

Ten eerste zijn er de leidingploegen die spelen in elkaar steken voor de leden. Zij vergaderen wekelijks in een zogenaamde takraad, waarbij ze eveneens aan zelfevaluatie doen en zorgen voor afwisseling binnen hun programma. Deze ploeg zorgt ook voor twee weekends per jaar en een kamp tijdens de zomervakantie. U kan bij elk van hen terecht voor vragen over activiteiten en om te melden dat uw zoon of dochter niet kan komen. Wij zouden dit laatste nog even willen benadrukken. De leidingploeg steekt immers een groot deel van zijn vrije tijd in het voorbereiden van spelen voor uw zoon/dochter, dus het is niet leuk als er een aantal leden niet komen opdagen zonder te verwittigen. Daarom vragen wij u om steeds af te bellen indien uw kind niet kan komen, zo kan de leidingploeg zich daarnaar schikken en eventueel een andere activiteit op poten zetten. De volledige adressenlijst vindt u achteraan in dit boekje.

Binnen de leidingploeg duidt de groepsleiding één verantwoordelijke aan, de takleider/ leidster, die als tussenpersoon dient tussen de leidingploeg en de groepsleiding. Deze persoon beheert de financiën binnen de tak en neemt een aantal administratieve taken over van de groepsleiding, waaronder het verzamelen van inschrijvingsstrookjes. Het is ook deze persoon die u dient aan te spreken indien er een probleem zou zijn dat binnen een tak kan worden geregeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over verloren voorwerpen, klachten over weekendplekken of organisatie, eventuele plagerijen tegen uw kind en dergelijke meer. Wanneer de takleider/leidster het nodig vindt zal deze de groepsleiding op de hoogte brengen.

Als laatste is er de groepsleiding. Deze zorgt voor alles dat alle takken aanbelangt. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het overgangsweekend, het groepsfeest, het ledenvervoer, de wafelverkoop, de algemene werking binnen de scouts en de communicatie met het Breughelcomité en de parochie. De communicatie tussen groepsleiding en leidingploeg verloopt voornamelijk via mail en een maandelijkse groepsraad. De groepsleiding staat uiteraard ook ter beschikking voor het opvangen van mogelijke problemen die u zou hebben met de werking van de scouts in het algemeen of met de werking binnen de tak waar uw kind zich bevindt. Ook kan u ons bereiken voor vragen omtrent activiteiten die de gehele groep aangaan zoals het overgangsweekend of het groepsfeest.

Wij hopen dat op deze manier kleine moeilijkheden of vragen niet direct bij groepsleiding terecht komen, vermits deze laatste vaak zelf eerst nog informatie moet inwinnen bij de verantwoordelijke leiding. Zo bent u sneller geholpen en vermijden we dubbel werk.